Assunzione? Immacolata?

av

i
Assumption of the Virgin (Titian)
L’Assunta; Tiziano (1518); Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia

– Den 15.august er offentlig høytidsdag i Italia, dagen betegnes Ferragosto eller Assunzione. Vi har forsøkt å ta med relevante høytidsdager i kalenderen (som riktignok bare er tilgjengelig for registrerte brukere). En agnostiker er kanskje ikke den rette til å greie ut om dette, men man behøver ikke gå lenger enn til Wikipedia for å finne forklaringene.

Assunzione, 15.august, er altså på norsk Jomfru Marias himmelfart, det vil si den dagen Jomfru Maria ble tatt opp til himmelen med kropp og sjel. Navnet Ferragosto, på den samme dagen, viser at det også ligger eldre tradisjoner bak denne fridagen. Navnet er knyttet til festen for (keiser) Augustus, ferie i august og kanskje til feiring av innhøsting og fruktbarhet.

– Neste på kalenderen er Tutti i Santi den 1.november, egentlig tilsvarende vår Allehelgensdag, men hos oss er den flyttet til nærmeste helg.

– Den 8.desember følger Immacolata, eller Immacolata Consezione- Marias usmittede unnfangelse – som ikke må forveksles med Maria budskapsdag. Immacolata markerer nemlig at Maria var fri fra arvesyndens plett helt fra hennes unnfangelse i mors liv. Dette kalles hennes uplettede unnfangelse. I Den katolske kirke har dette formelt vært et dogme siden 1854, det vil si en trossannhet som alle katolikker er forpliktet på (kilde St.Olavs blogg)

– Utpå nyåret kommer Epifania som feires den 6.januar hvert år, i 2013 faller det på en søndag. Oversatt blir dette åpenbaringsdagen, men betegnelsen på norsk er Helligtrekongersdag eller trettendedagen som altså ikke (siden 1770) er helligdag i Norden. For den som besøker kunstmuseer og kirker i Italia finner man mange store og kjente kunstverk med tittelen “Adorazione dei Magi”, særlig fra renessansen. Og Magi er altså i denne sammenheng de (tre) vise menn eller helligtrekonger.

– Videre må vi fram til Festa della Liberazione, 25.april som feirer Mussolinis fall, frigjøringen fra nazistene og spesielt hedrer menn og kvinner som falt i motstandskampen.

– Da er Festa della Repubblica neste høytidsdag, 2.juni. Denne dagen feirer man at Italia ble republikk i 1946, etter en folkeavstemning hvor altså monarkiet ble forkastet.

– Dermed er vi kommet året rundt. Påsken og de andre helligdager og fridager som er felles med Norge, har vi ikke omtalt her. Kanskje det heller blir anledning til å samle info om dager hvor man har lokale arrangement og feiringer.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *